15. května 2014, Fotoreport, Knihovna B. B. Buchlovana

Noc literatury poprvé v Uherském Hradišti

Noc literatury se v našem městě konala letos poprvé, v národním měřítku už poosmé, kdy v předvečer zahájení veletrhu Svět knihy v Praze nabízí Česká centra možnost zpopularizovat současnou světovou literaturu. Z dvacítky nabízených knižních titulů v našem městě zaznělo sedm úryvků na třech místech, které četli ředitel Slováckého divadla Igor Stránský a paní Miloslava Janíková v podkroví Reduty, v čítárně Knihovny BBB ředitel Radovan Jančář, paní Oľga Marťanová a místostarosta města Stanislav Blaha, na Malé scéně pak herečky Jitka Josková a Klára Vojtková. Zážitky posluchačů umocnil úžasný hudební doprovod pěveckého souboru gymnázia Viva la Musica pod vedením Jakuba Tomaly, který provázel posluchače všemi třemi stanovišti. Je dobře, že i v Uherském Hradišti mohli čtenáři získat povědomí o současné světové próze a přesvědčit se o její kvalitě. A o tom, že byly příspěvky dobře vybrány, svědčí i fakt, že momentálně je většina nabízených titulů rozpůjčena.

1 2 3 4 5 6 7 8

Text a foto: oddělení pro děti Knihovny BBB v Uherském Hradišti

Další články od autora Knihovna B. B. Buchlovana

Hradišťské sluníčko 2014
Noc literatury zahájí výstavu Svět knihy
Noc s Andersenem již po čtrnácté
Den pro dětskou knihu 2013
Arnošt Goldflam v Knihovně

Další Fotoreport

One woman show Tereza
Doteky aneb svět kolem nás