28. 8. 2014 | Petr Slinták

Literární plavba s časopisem Malovaný kraj

Tiskové zprávy
V pátek 29. srpna 2014 se uskuteční akce: Literární plavba na Moravě po Moravě s časopisem Malovaný kraj. Koná se při příležitosti jubilejního 50. ročníku vydávání časopisu Malovaný kraj, národopisného a vlastivědného periodika Slovácka

V pátek 29. srpna 2014 se uskuteční akce: Literární plavba na Moravě po Moravě s časopisem Malovaný kraj. Koná se při příležitosti jubilejního 50. ročníku vydávání časopisu Malovaný kraj, národopisného a vlastivědného periodika Slovácka

Neveřejná plavba na lodi Morava započne ve 14:00 v přístavišti v Uherském Hradišti na Svatojiřském nábřeží. Účastny budou literárně činné osobnosti z regionu a zástupci kulturních institucí. Plavby se zúčastní též představitelé slováckých měst a obcí. Loď plující po proudu řeky a zpět bude mít zastávku v přístavišti v Kostelanech nad Moravou, kde se na břehu uskuteční veřejný program věnovaný cykloturistice. Plavba na lodi Morava bude doplněna kulturním programem. Zpestří ji literární beseda, vystoupení cimbálové muziky a ochutnávka potravin ze Slovácka.

Po návratu lodi do Uherského Hradiště bude umožněno nalodění širší veřejnosti. Veřejná plavba z hradišťského přístaviště započne v 18:00. Doplní ji hudební a literární vystoupení. Akce skončí v 19:30 v přístavišti obce Babice. Odvoz z přístaviště není zajištěn. Návrat do Uherského Hradiště však bude možný běžnými vlakovými spoji ze zastávky Babice/Huštěnovice ve 20:04 a 20:34.

Akce se koná díky spolupráci a podpoře následujících partnerů:
Občanské sdružení Malovaný kraj, Slovácký Deník, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Zlínský kraj, Slovácké strojírny, VOMA, Vinařství Jakubík, Hostětínský mošt, Vdolečky Matějíčková & Míšková, Televize Slovácko, Český rozhlas Brno a Cimbálová muzika Rubáš.

Literární klenot Slovácka v ohrožení

Malovaný kraj je vlastivědný a národopisný časopis, který se čtenářům představil v roce 1946. Tehdy bylo založen skupinou slováckých patriotů v čele s Františkem Hřebačkou, který je širší veřejnosti znám coby autor lidových písní pod jménem Fanoš Mikulecký.

Původní koncepce časopisu byla z velké míry určována romantickým pohledem zakladatelů na jejich domovinu. Přispěvatelé rekrutující se z řad odborné veřejnosti i prostých venkovanů se snažili nejen zachycovat bohatství lidové kultury, ale čtenáře také podněcovat k zachovávání a podpoře venkovských tradic. Byť romantický náboj Malovaného kraje byl časem utlumen ve snaze dodat periodiku serióznější charakter, časopis šíří étos buditelství dodnes. V současné záplavě dravých komerčních plátků tuto vlastnost lze považovat za přednost.

V celobarevném časopisu mapujícím oblast jihovýchodní Moravy si můžete počíst nejen o slovácké lidové kultuře či osobnostech folklorního dění, ale také se dozvěděl ledacos o moravské přírodě, architektonických památkách či umělcích majících ke Slovácku osobnější vztah. Časopis uveřejňuje také básně regionálních literátů doplněné vkusnými ilustracemi nebo úsměvné příběhy zasílané lidmi ze slováckých vesnic. Můžete zde narazit i na rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo na články recenzující regionální knižní či hudební produkci. Většina textů přitom nestárne, a proto se k nim můžete vracet i po letech jako do literárního archivu Slovácka.

Časopis v současné době vychází šestkrát do roka jako dvouměsíčník. Vydává ho občanské sdružení Malovaný kraj s podporou krajů, některých slováckých mikroregionů, měst, obcí či nadací. Je však smutným obrazem dnešní doby, že právě tento časopis rok co rok zápasí o přežití. I přes uvedenou podporu je obtížné najít stabilní finanční zdroje pro vydávání periodika. Lidé, kteří Malovaný kraj po druhé světové válce zakládali, věděli, proč tak činí. Je tedy překvapivé, že v dnešní mnohem blahobytnější době periodiku hrozí zánik. Investice do kvalitní kultury se přitom vrací dvojnásob. Byť se nejedná o dividendy finanční, jsou pro společnost důležité.

Tento web používá na poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštevnosti soubory cookie. Používaním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie najdete zde.