18. listopadu 2013, Oznámení, Eva Pánková

Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Budova muzea se nachází na Velehradské třídě 537. Ke slavnostnímu otevření objektu je v úterý 26. listopadu 2013 ve 14 hodin připravena tisková konference, vernisáž pak tamtéž v 17 hodin.

Otevření nového prostoru je slavnostním završením významné etapy činnosti Moravského zemského muzea, neboť odborníci Archeologického ústavu MZM už od poloviny minulého století provádějí na Uherskohradišťsku archeologické výzkumy. Za desetiletí intenzivní práce se podařilo objevit množství unikátních nálezů. Část z nich je trvale prezentována v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, jenž je součástí Slováckého muzea, ale stejně tak úzkou spolupráci má MZM i s Archeoskanzenem v Modré u Velehradu a na dalších místech. Právě zejména s odkazem na množství velkomoravského archeologického materiálu, který se podařilo MZM za řadu desetiletí objevit, usilovala naše instituce v tomto regionu o zřízení nového muzejního centra slovanské archeologie. Věříme, že je správné představovat vědecké historické objevy právě v místech, kde byly učiněny. Proto bude nový objekt MZM napříště zejména prostorem, kde se budou moci návštěvníci seznamovat s výstupy činnosti pracovníků právě v tomto regionu.

Za MZM Eva Pánková

Další Oznámení

Kultura-uh.cz dočasně mimo provoz
Zemřel Víťa Chromek, majitel agentury Vichr
Zahájení sezóny Leteckého muzea Kunovice
Alphaville se vám podepíšou
Omlouva za dočasné výpadky