31. ledna 2013, Pozvánky, Městská kina Uh. Hradiště

Jan Šilpoch: Karpatský oblouk (Od Banátu na Horňácko)

Fotograf Jan Šilpoch už čtvrtstoletí dokumentuje život obyvatel obcí pod Bílými Karpaty, kde se snaží zachytit hudební spontánnost horňáckých hudců a životní styl zdejších obyvatel. Pro výstavu v kině Hvězda Uherské Hradiště zvolil záměrně v těsně předfašankovém čase doplnění o fotografie Čechů na druhém konci Karpatského oblouku, v rumunském Banátu. Na vernisáži v pátek 8. 2. od 17.00 hod. vystoupí cimbálová muzika Mirka Minkse a možná přijde i Zuzana Lapčíková.

Zatímco první písemné zmínky o obcích na Horňácku jsou staré kolem 700 let, osidlování oblasti dnešního Banátu započalo na začátku 19. století, té době oblast tehdejšího Sedmihradska patřila pod rakousko - uherskou vládu. Nejprve přišli Čech těžit dřevo, později hlídali hranice kolem Dunaje. Pro živobytí museli vyrubat lesy, obdělat pole plná kamení. Tato schopnost být soběstačný, jim vydržela i přes války a období komunistického Rumunska. Práce na hospodářství a víra, bylo to jediné, co po staletí měli. V tom se dlouho nelišili od obyvatel opačného konce celého karpatského masivu Horňácka na moravsko-slovenském pomezí, kde do 20. let minulého století, než postavili železnici spojující Moravu a Slovensko, žili lidé také v určité izolaci. Blízkost správních a náboženských center, jako je Strážnice a Velehrad, ale vedlo k tomu, že muzika a zpěv byla vždy součástí jejich života. Drsné ruce sedláků a dřevorubců, přetavily melodie do specifického podhorského hudebního projevu, který spojili s přímočarou poetikou vlastních textů, které byly jakousi kronikou jejich života. Toto dědictví, se předává z generace na generaci dodnes, ale to už je potřeba slyšet...

Výstava bude přístupná od 8. února do 5. března. Za podporu na vernisážovém občerstvení děkujeme těmto partnerům: Řeznictví Kružica Velká nad Veličkou, Vinařství Blatel, a.s., Pekařství Varmuža.

Další články od autora Městská kina Uh. Hradiště

UK/UH: Restart britského filmu v Hradišti
Lazebník Sevillský naživo v kině Hvězda
Fenomén kinematografie / Předvary bude vystavena v kině Hvězda
Divnojiný kraj: rodinné drama v Klubu Mír
Petr Horký uvede ve Hvězdě osobně Století Miroslava Zikmunda

Další Pozvánky

Podzim Lake Malawi
Ke kávičce zákusek, upečte si pamlsek!
Svatopluk, kníže velkomoravský - Příběh o vládcích Velké Moravy
Přijďte s dětmi na vláčky
Komentovaná prohlídka pro celou rodinu