7. února 2014, Pozvánky, Slovácké muzeum

Výsledky průzkumů hradů Zlínského kraje

Ve čtvrtek 20. února se od 1700 hodin uskuteční v Přednáškovém centru Slováckého muzea přednáška Výsledky průzkumů hradů Zlínského kraje (Buchlov, Starý a Nový Světlov, Engelsberk, Uherský Ostroh, Brumov). Radim Vrla, odborný pracovník NPÚ – územního odborného pracoviště v Kroměříži, seznámí s výsledky provedených památkových průzkumů a představí některé nové objevy.

K nim patří i objev pozůstatků raně gotického paláce hradu Buchlova, který se zde nacházel ve 2. polovině 13. století (dochovaná dispozice a některé architektonické detaily). Tento palác prošel mimo jiných velkolepou pozdně gotickou přestavbou v závěru 15. století tehdejšími zástavními držiteli hradu, pány z Cimburka.

V hmotě romantického novogotického zámku Nový Světlov byly objeveny dochované podstatné části pozdně středověkého hradu, průzkumy při posledních opravách přinesly nové poznatky a zpřesnění dosavadních znalostí.

K nejnovějšímu zjištění došlo v roce 2013 na hradě Starý Světlov, který byl založen zřejmě v 1. polovině 14. století jako významné sídlo jedné z rodových větví Šternberků a v 15. století se stal důležitým vojenským a strategickým centrem. Do dnešního dne se z rozsáhlého hradu, který byl na počátku 16. století zmiňován již jako pustý, dochovaly impozantní terénní útvary a pozůstatky zděných konstrukcí v prostoru hradního jádra. V rámci záchranných prací prováděných v loňském roce byly zkoumány pozůstatky unikátní brány se stopami konstrukce padacího mostu a byly získány další poznatky o paláci a fortifikačním systému.

Další články od autora Slovácké muzeum

Ke kávičce zákusek, upečte si pamlsek!
Vaculkovi - Umění čistého srdce
Svatopluk, kníže velkomoravský - Příběh o vládcích Velké Moravy
Komentovaná prohlídka pro celou rodinu
Slavností musea Slovácka 2014 II

Další Pozvánky

Podzim Lake Malawi
Divnojiný kraj: rodinné drama v Klubu Mír
Přijďte s dětmi na vláčky
Vypsaná fiXa oslaví letos 20. výročí také na Ekompilaci
Hradišťské sluníčko 2014