12. června 2013, Tiskové zprávy, Městská kina Uh. Hradiště

Velehrad Jiřího Rohela a Bořka Žižlavského

Ve čtvrtek 20. června se v prostorách foyer a kavárny kina Hvězda uskuteční vernisáž fotografií a pohlednic, které se spíše civilnějším způsobem váží k letošnímu 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Městská kina se už počtvrté na konci června hlásí k tradici výstav z cyklu Okolóóó´Hradišťááá, letos ve spojení s cyrilometodějskými oslavami chtějí upozornit právě na Velehrad.

Jiří Rohel, povoláním lékař, duší umělec a fotograf, už mnoho desetiletí vedle jiných témat dokumentuje život a duši Velehradu. „Pro řadu fotografů se stalo fotografování deníkem nebo záznamníkem událostí a zvláštností, Jiřímu Rohelovi poetickou dokumentací mizejícího a trvajícího času s důrazem na výtvarné a estetické pojetí. Jeho fotografie nejsou literárním nebo pouze dokumentárním zápisníkem, ale ve svých fotografických cyklech emotivně zaznamenává krajinu, objekty, zátiší a člověka žijícího v různých prostředích, který může akceptovat nebo odmítat společenské konvence.“, napsala před lety kunsthistorička Milada Frolcová.

Bořek Žižlavský, sběratel knih, pohlednic, svatých obrázků, fotograf, spisovatel a publicista, v současnosti místostarosta městyse Buchlovice, je velký milovník historie a rád se tomuto oboru věnuje již řadu let. V jeho sbírkách starých pohlednic se najdou i papírové poklady. Fotografie Jiřího Rohela doplní vybranými pohledy na Velehrad v 19. a 20. století. Pokud se rozhodnete zúčastnit vernisáže, nepřijdete ani o odborné slovo tohoto sběratele.

Pořadatel, Městská kina Uh. Hradiště, se záměrně vyhýbá tematice dávné historie – spíše nás zajímá nedávná minulost, civilní současnost a osobitost velmi navštěvovaného místa našeho regionu. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. od 17.30 hod., úvodní slovo pronese akademický sochař Otmar Oliva, hudební doprovod obstará CM Stanislava Gabriela. V rámci expozice budou po dobu trvání výstavy promítány i historické záběry z poutí a jiných událostí na Velehradě z let 1927 – 1993. Představení je součástí programu TOP týden v Uherském Hradišti a okolí ve dnech 14. - 23. června 2013 (Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska).

Související akce v kalendáři

čtvrtek 20. června - sobota 20. července - Jiří Rohel + Bořek Žižlavský - Velehradské refugium / Velehrad - ze sbírky pohlednic
čtvrtek 20. června, 17:30 - Jiří Rohel + Bořek Žižlavský - Velehradské refugium / Velehrad - ze sbírky pohlednic

Další články od autora Městská kina Uh. Hradiště

UK/UH: Restart britského filmu v Hradišti
Lazebník Sevillský naživo v kině Hvězda
Fenomén kinematografie / Předvary bude vystavena v kině Hvězda
Divnojiný kraj: rodinné drama v Klubu Mír
Petr Horký uvede ve Hvězdě osobně Století Miroslava Zikmunda

Další Tiskové zprávy

Na nejmenší diváky čeká v Hradišti Nezbedná pohádka
J. V. Staněk - Muzikantská krajina
Slovácké divadlo vystrojí v sobotu Svatbu
Vaculkovi - Umění čistého srdce
Slovácké divadlo nastuduje muzikál Chicago