14. dubna 2014, Tiskové zprávy, Městská kina Uh. Hradiště

Podpořte KRTKA! Benefiční koncert nabídne Buty či Neřež

Nadační fond dětské onkologie KRTEK úzce spolupracující s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno pořádá poprvé v Uherském Hradišti benefiční koncert pro nemocné děti. Na přípravě koncertu se podílejí také Městská kina Uherské Hradiště a záštitu nad ním převzal starosta města, pan Květoslav Tichavský.

V pátek 18. 4. od 19 hodin se v sále kina Hvězda Uherské Hradiště uskuteční Velikonoční benefiční koncert pro nemocné děti. Na koncertě vystoupí, bez nároku na honorář, hudební skupiny Neřež a Buty, cimbálová muzika Bálešáci a děti ze Základní umělecké školy v Uherském Hradišti.
V prostorách kina bude přístupná také doprovodná příležitostná výstava fotografií z kliniky a dětských kreseb pacientů.

Na Klinice dětské onkologie v Brně se léčí děti a mladiství z celé Moravy. Klinika poskytuje léčbu onkologicky nemocným dětem jako jedno ze dvou komplexních onkologických center pro léčbu zhoubných nádorů u dětí v České republice. Snahou lékařů je léčit nemocné děti na světové, špičkové úrovni, s použitím nejmodernějších metod a postupů, z nichž některé v rámci své vědecké a výzkumné činnosti právě zdejší lékaři vytvořili. Bohužel, financování nákladů na vědu a výzkum, přístrojové a diagnostické vybavení apod., z veřejných zdrojů, je omezeno. Nadační fond dětské onkologie KRTEK se snaží tyto mezery zaplnit. 

Důvodem pro uspořádání benefičního koncertu právě v Uherském Hradišti je skutečnost, že část malých pacientů pochází z Uherského Hradiště a blízkého okolí. Z výtěžku koncertu budou zakoupeny speciální diagnostické sety, které umožní zpřesnění diagnostiky, a tím individualizaci specifické protinádorové léčby u nejvíce rizikových solidních nádorů dětského věku (metastatických sarkomů). Cena speciálního diagnostického setu pro jednoho pacienta se pohybuje kolem 20 000 Kč.

Pořadatelé se omlouvají, ale z technických důvodů nemohou koncert moderovat původně uvedení Tereza Novotná a Josef Kubáník. Tuto dvojici zastoupí a koncertem bude provázet MUDr. Ondřej Rohleder, který je jedním z lékařů působících na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

Další články od autora Městská kina Uh. Hradiště

UK/UH: Restart britského filmu v Hradišti
Lazebník Sevillský naživo v kině Hvězda
Fenomén kinematografie / Předvary bude vystavena v kině Hvězda
Divnojiný kraj: rodinné drama v Klubu Mír
Petr Horký uvede ve Hvězdě osobně Století Miroslava Zikmunda

Další Tiskové zprávy

Na nejmenší diváky čeká v Hradišti Nezbedná pohádka
J. V. Staněk - Muzikantská krajina
Slovácké divadlo vystrojí v sobotu Svatbu
Vaculkovi - Umění čistého srdce
Slovácké divadlo nastuduje muzikál Chicago