26. května 2014, Tiskové zprávy, Slovácké muzeum

Slavností musea Slovácka 2014 II

Slavností musea Slovácka 2014 II

Oslavy jubilejního výročí Slováckého muzea v Uherském Hradišti vyvrcholí již příští týden v sobotu 31. května 2014. Pro návštěvníky je připravený bohatý program, který začne jarmarkem od 14.00 hodin ve Smetanových sadech. Své výrobky a dovednosti zde představí držitelé ocenění - Nositelé tradice lidových řemesel ze Zlínského kraje, Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a výrobci ocenění Cenou Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. K ochutnávce budou připravena tradiční lidová jídla, slovácké víno či slivovice. Během jarmarku proběhne doprovodný program pro rodiny s dětmi (např. děti si mohou vyzkoušet hry, které byly populární v 19. a v první polovině 20. století, zhlédnout loutkové divadlo O kocourkovi, atd.)

V 17.15 hodin vyjde slavnostní průvod z Masarykova náměstí, ve kterém budou krojované soubory a chasy, cimbálové muziky a historické automobily. Průvod svoji cestu zakončí ve Smetanových sadech u hlavní budovy Slováckého muzea.

Po 2 letech bude v 18.00 hodin slavnostně otevřená multimediální nová expozice „Slovácko“. V nové expozici na návštěvníky čekají trojrozměrné předměty, které doplňují multimediální prvky v podobě animací vybraných dioramat, krátké filmy i možnost prověřit své znalosti o životě lidí na Slovácku v interaktivních testech. Elektronická databáze nabízí návštěvníkům na 1 800 archivních fotografií z dokumentace Slováckého muzea, videozáznamů vybraných projevů lidové kultury a audiosnímky dokumentující charakteristické hudební styly i seskupení všech subregionů Slovácka. Souběžně s prohlídkou expozice budou probíhat volná vystoupení souborů. Ve 20.00 hodin začne komponovaný pořad “100 let Slováckého muzea”, během kterého se návštěvníci seznámí s historickými mezníky v dějinách jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí regionu. Pořad bude zakončen oživlou expozicí.

Připravena je světelná show od firmy Philips, která nasvítí, nejenom hlavní budovu Slováckého muzea, ale také park před muzeem, u kterých budou do ranních hodin vystupovat folklorní soubory, jež představí výběr tradic ze zvykoslovného roku.

V případě nepříznivého počasí bude zrušen průvod, program ve Smetanových sadech proběhne v omezeném rozsahu, komponovaný pořad „100 let Slováckého muzea“ se uskuteční ve 20.00 v kině Hvězda.

K bohatému programu Slavností musea Slovácka 2014 uvedl ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec: “Programovou skladbou oslav 100. výročí založení našeho muzea se chceme přiblížit roku 1914, kdy se otevření tehdejší městské instituce stalo významnou událostí nejen místních obyvatel, ale celého regionu. Budeme velmi rádi, když naše pozvání přijme co nejširší veřejnost a přijde na naši společnou oslavu, nejen na Masarykovo náměstí, ale především do Smetanových sadů, kde budeme moci prožít příjemné odpoledne i Muzejní noc.“

VSTUP NA SLAVNOSTI MUSEA SLOVÁCKA 2014 JE VOLNÝ.

Další články od autora Slovácké muzeum

Ke kávičce zákusek, upečte si pamlsek!
Vaculkovi - Umění čistého srdce
Svatopluk, kníže velkomoravský - Příběh o vládcích Velké Moravy
Komentovaná prohlídka pro celou rodinu
Slavnosti musea Slovácka 2014 - přípravy

Další Tiskové zprávy

Na nejmenší diváky čeká v Hradišti Nezbedná pohádka
UK/UH: Restart britského filmu v Hradišti
J. V. Staněk - Muzikantská krajina
Slovácké divadlo vystrojí v sobotu Svatbu
Slovácké divadlo nastuduje muzikál Chicago