14. června 2014, Tiskové zprávy, Městská kina Uh. Hradiště

Společná vernisáž výstav Na cestě a Baletka ve skleníku

V pátek 20. 6. v 17.30 hodin budou v uherskohradišťském kině Hvězda vernisáží zahájeny hned dvě výstavy. „Na cestě, On the Road, Unterwegs“ je přehlídkou fotografií sedmi fotografů (Michal Popieluch, Jindřich Čermák, Václav Němec, Josef Moucha, Martin Wágner, Marek Malůšek, Petr Drábek), kteří do své volné tvorby více či méně zařazují záběry nasnímané během jízdy dopravními prostředky. Druhá z výstav pod názvem „Baletka ve skleníku“ představí ukázky z letošních a loňských maturitních prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově - obor Užitá fotografie a média.

Na putovní výstavě „Na cestě, On the Road, Unterwegs“ (foyer kina, 20. 6. – 20. 7.) jsou zastoupeni jak autoři, jejichž pohled je spíše dokumentárního rázu, tak i tvůrci, kteří inklinují k expresivnější formě vyjádření svých pocitů z cesty. Někdo fotografuje z pozice řidiče, jiní se nechávají vozit a fotografují z bočních oken vozidel. Někteří vystavující umělci nepopírají inspiraci beatnickou literaturou a automobil, vlak či loď je pro ně únikem z civilizace, pro jiné je automobil či vlak nutnost či pracovní nástroj jak se posunout z bodu A do bodu B. Pojítkem, které však všechny spojuje je pocit a nálada, kterou při jízdě zažívají. Výstava se snaží ukázat celé spektrum pohledů, kdy každý z autorů má svůj specifický pohled na fenomén cesty, cestování, dálek, toulání se a hledání osobní svobody.

Výstavu „Baletka ve skleníku“ (kavárna a sál kina, 20. 6. – 20. 7.) připravil obor Užitá fotografie a média, který je jedním ze šesti výtvarných oborů na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově. Cílem studia tohoto oboru je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu studentů a poznání tvůrčí i technické stránky digitální i klasické fotografie a pochopení role média fotografie ve společnosti.

Zahájení výstavy fotografií bude provázet setkání s vystavujícími autory a pokus o další vystoupení příležitostného hudebního uskupení Vernisážový orchestr (Marek Malůšek, Petr Drábek).

Další články od autora Městská kina Uh. Hradiště

UK/UH: Restart britského filmu v Hradišti
Lazebník Sevillský naživo v kině Hvězda
Fenomén kinematografie / Předvary bude vystavena v kině Hvězda
Divnojiný kraj: rodinné drama v Klubu Mír
Petr Horký uvede ve Hvězdě osobně Století Miroslava Zikmunda

Další Tiskové zprávy

Na nejmenší diváky čeká v Hradišti Nezbedná pohádka
J. V. Staněk - Muzikantská krajina
Slovácké divadlo vystrojí v sobotu Svatbu
Vaculkovi - Umění čistého srdce
Slovácké divadlo nastuduje muzikál Chicago